Rregjistri Publik i IEKA
 
Esmeralda Llazar Balluku
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 21.06.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
12, 11.01.2000
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tiranë
Tel: 042266886
Mobil: 0692044087
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited , Administrator , Ortak - 100%
AR, 37, 06.01.2003

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: