Rregjistri Publik i IEKA
 
Elza Myslym Balla
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 26.01.1973
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
91, 07.12.2000
Adresa: Rr.Islam Alla, Pallati Alba Flor, Nr.17, Kati II, Tiranë
Tel: 042424073
Mobil: 0682063357
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
E & B Auditing shpk , Administrator , Ortak - 100%
AR, 37, 06.01.2003

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: