Rregjistri Publik i IEKA
 
Ajeta Ahmet Çaca
NIPT:
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 05.04.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
6, 11.01.2000
Adresa: Lagjja Varosh, Blvd. Gjergj Fishta, Ndërtesa nr. 9, Kati 2, Ap 6, Lezhë
Mobil: 0682023541
Tel: 042250764
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A&Y Auditing shpk , Administrator , Ortak - 90%
AR, 223, 12.04.2011

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: