Rregjistri Publik i IEKA
 
Elida Milo Miti
NIPT: L11312022V
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 22.03.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
201, 04.10.2010
Adresa: Rr. Medar Shtylla, Kompleksi Kika 2, Godina 9, kati i dytë, Tiranë
Tel: 04268663
Mobil: 0692242198
Tel: 0692042198
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Gjobë në masën 50.000 Lekë sipas Vendimit Nr.47, Datë 08.11.2019 të BMP
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: