Rregjistri Publik i IEKA
 
Eleonora Piro Olli
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 25.04.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
140, 28.01.2005
Adresa: Rr.Ismail Qemali, Pallati i Firmes Gener 2, Zyra Nr.3, Tiranë
Mobil: 042257047
Mobil: 0697299762
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
TELO-Auditing shpk , Administrator , Ortak - 100%
AR, 217, 21.01.2011

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 104, 31.03.2006, Regjistrim