Rregjistri Publik i IEKA
 
Eftali Kole Qirjaqi
NIPT: K46526078I
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 01.01.1959
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
11, 11.01.2000
Adresa: Lagja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Godine 7-kateshe, Kati I-re, me nr pasurie 35/1, zona kadastrale 8591, Shkodër
Mobil: 0692079434
Mobil: 0692069434
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: