Rregjistri Publik i IEKA
 
Edrian Hetem Meslani
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 04.10.1983
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
447, 06.02.2020
Adresa: Njësia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa nr.24, Hyrja 3, Ap.7, Tiranë
Mobil: 0696113042
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ERK AUDITING sh.p.k. , Ortak - 25%
KR, 656, 06.02.2020

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 656, 06.02.2020, Regjistrim