Rregjistri Publik i IEKA
 
Gerond Gëzim Begolli
NIPT:
Vendlindje: Korçë
Ditelindje: 13.06.1986
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
411, 31.05.2019
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Godina 29, Hyrja 1, Ap. 6, Tiranë
Mobil: 0692975652
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Nexia AL sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Baker Tilly Albania sh.p.k - ndryshuar në vitin 2020) , Administrator
KR, 633, 04.12.2019 KR, 716, 05.03.2021

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 633, 04.12.2019, Regjistrim
KR, 703, 06.11.2020, Pezullim
KR, 716, 05.03.2021, Riregjistrim