Rregjistri Publik i IEKA
 
Olindo Hiqmet Shehu
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 09.09.1979
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
424, 31.05.2019
Adresa: Rruga Faik Konica, Ndërtesa nr.6 Hyrja nr.7, 1010, Tiranë
Mobil: 0686033116
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K , Administrator , Ortak - 51%
KR, 627, 07.10.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 626, 07.10.2019, Regjistrim