Rregjistri Publik i IEKA
 
Rrezarta Pëllumb Qerimi
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 02.01.1984
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
427, 31.05.2019
Adresa: Rruga Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati i 2, Tiranë
Mobil: 0672052868
rezartaqerimi@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
R-Auditing sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 607, 01.08.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 606, 01.08.2019, Regjistrim