Rregjistri Publik i IEKA
 
Alba Niko Pine
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 11.07.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
387, 31.05.2019
Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 6, Tiranë
Mobil: 0694050521
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi
KR, 613, 01.08.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 613, 01.08.2019, Regjistrim