Rregjistri Publik i IEKA
 
Elena Kostandin Gramozi
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 15.11.1986
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
383, 25.03.2019
Adresa: Rruga Reshit Collaku, Shallvare, Shkalla 4, Kati 3, Apartamenti 49, ZK 8380, Tiranë
Tel:

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
RSM Albania sh.p.k. , Administrator , Ortak - 51%
KR, 645, 04.12.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 589, 25.03.2019, Regjistrim