Rregjistri Publik i IEKA
 
Doriana Kristaq Mamillo
NIPT:
Vendlindje: Poliçan
Ditelindje: 30.01.1984
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
377, 15.02.2019
Adresa: Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa nr.24, Hyrja 3, Ap.7, Tiranë
Mobil: 0694289871
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ERK AUDITING sh.p.k. , Administrator , Ortak - 30%
KR, 564, 15.02.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 563, 15.02.2019, Regjistrim