Rregjistri Publik i IEKA
 
Albana Refik Canaj
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 27.08.1979
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
372, 15.02.2019
Adresa: Rruga "Jordan Misja", pallati "Sara-El", shk. 1, ap. 1, Tiranë
Mobil: 0674098121
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Alb Auditing & Co sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 558, 15.02.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 557, 15.02.2019, Regjistrim