Rregjistri Publik i IEKA
 
Eda Luan Abazi
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 24.01.1991
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
378, 15.02.2019
Adresa: Lagjja Nr. 4, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr. 46, Kati 4, Apartamenti 3, Sarandë
Mobil: 0695536181
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO L.E.A sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) , Administrator , Ortak - 51%
KR, 143, 06.02.2008 KR, 158, 30.01.2009 KR, 658, 06.02.2020

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 565, 15.02.2019, Regjistrim
KR, 657, 06.02.2020, Regjistrim ne shoqeri