Rregjistri Publik i IEKA
 
Bujar Veli Rami
NIPT: L21501047E
Vendlindje: Mat
Ditelindje: 06.02.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
90, 07.12.2000
Adresa: Rruga Petro Nini Luarasi, Pallati Nr 4, Shkalla Nr.1, Apartamenti Nr.5, Tiranë
Tel: 042363013
Mobil: 0686064118
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 135, 19.07.2007, Pezullim
AR, 30, 03.03.2012, Riregjistrim