Rregjistri Publik i IEKA
 
Bujar Pelivan Bendo
NIPT:
Vendlindje: Lushnjë
Ditelindje: 02.07.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
79, 12.04.2000
Adresa: Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, kati 6, Ap. 18, Tiranë
Mobil: 0692090030
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k , Ortak - 35%
KR, 581, 15.02.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 138, 22.01.2008, Pezullim
AR, 155, 29.12.2008, Regjistrim
AR, 451, 20.02.2015, Regjistrim
KR, 581, 15.02.2019, Regjistrim