Rregjistri Publik i IEKA
 
Erida Xhafer Belulaj
NIPT: M01315045F
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 26.05.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
358, 28.12.2015
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, Hyrja 7, Ap.25, 1019, Tiranë
Mobil: 0697481566
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 491, 10.06.2016, Regjistrim
KR, 660, 06.02.2020, Regjistrim si Person Fizik