Rregjistri Publik i IEKA
 
Bledar Rasim Korkaj
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 11.05.1979
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
249, 27.08.2012
Adresa: Rruga "Reshit Petrela", Kompleksi Usluga, Hyrja 3, Kati 2, Tiranë
Mobil: 0682013515
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ZLA CONSULTING sh.p.k , Administrator , Ortak - 51%
AR, 5, 09.04.2013

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 5, 09.04.2013, Regjistrim