Rregjistri Publik i IEKA
 
Laura Bardhyl Gjinali
NIPT:
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 19.11.1978
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
351, 16.01.2015
Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Shallvare, Apt. 44, Tiranë
Tel: 0694014702
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
TPA Albania sh.p.k , Administrator
AR, 457, 27.03.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 457, 27.03.2015, Regjistrim