Rregjistri Publik i IEKA
 
Fatos Hamid Beqja
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 24.12.1972
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
188, 29.12.2008
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Pall. 2K, Kati 7, Ap. 37, Njësia Administrative nr.5, Tiranë
Mobil: 0692026226
Tel: 044502525
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Fast Forward FB sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
KR, 651, 06.02.2020

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 420, 31.07.2014, Riregjistrim