Rregjistri Publik i IEKA
 
Artan Mustafa Xhiani
NIPT:
Vendlindje: Lushnjë
Ditelindje: 20.06.1968
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
50, 26.01.2000
Adresa: Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.17, H.3, kati 3, Ap.12, Kutia Postare 1514, Tiranë
Tel: 042260605
Mobil: 0694066946
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) , Administrator
AR, 188, 18.02.2010

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 10, 26.12.2000, Pezullim
KR, 170, 30.07.2009, Riregjistrim