Rregjistri Publik i IEKA
 
Mateo Luan Gosnishti
NIPT:
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 24.01.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
329, 28.03.2014
Adresa: Bulevardi "Zogi i pare" Qendra Tregtare "Tirana", Tiranë
Mobil: 0694011024
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k , Administrator , Ortak - 50%
AR, 398, 31.03.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 397, 31.03.2014, Regjistrim