Rregjistri Publik i IEKA
 
Minushe Sali Xhafo
NIPT: K31602007H
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 25.10.1960
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
331, 28.03.2014
Adresa: Njesia Bashkiakake nr. 7, Rruga Muhedin Llagani, Ndertesa Nr. 14, Ap. 49, Kodi postar 1023, Tiranë
Mobil: 0692143982
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 403, 31.03.2014, Regjistrim