Rregjistri Publik i IEKA
 
Arjeta Barjam Ă‡umani
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 18.01.1958
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
82, 07.12.2000
Adresa: Lagjja 1 Maj, Rruga Skender Muskaj, Pallati nr 104,Apartamenti nr 6, Fier
Tel: 042245977
Mobil: 0692092483
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A & B AUDITING sh.p.k. , Administrator , Ortak - 100%
AR, 230, 20.04.2011

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 97, 20.01.2006, Pezullim
AR, 131, 31.05.2007, Riregjistrim
AR, 230, 20.04.2011, Regjistrim
KR, 619, 01.08.2019, Pezullim
KR, 621, 12.09.2019, Riregjistrim