Rregjistri Publik i IEKA
 
Arjan Leko Dhimertika
NIPT: L51624004E
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 24.11.1961
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
246, 27.08.2012
Adresa: Njësia Administrative nr.5, Rruga Zef Jubani, Ndertesa 8, Hyrja 6 Ap. 18, Tiranë
Mobil: 0682044754
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Gjobë në masën 400.000 Lekë sipas Vendimit nr. 52 datë 02.07.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publik
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 86, 01.11.2012, Regjistrim