Rregjistri Publik i IEKA
 
Anita Shefit Pulaj
NIPT: K31512115F
Vendlindje: Gramsh
Ditelindje: 21.03.1965
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
155, 19.05.2006
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Pall G&P, hyrja II, Kati II, mbi Credins Bank, Tiranë
Mobil: 0692087743
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: