Rregjistri Publik i IEKA
 
Afrim Qazim Suli
NIPT:
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 16.04.1960
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
4, 11.01.2000
Adresa: Rr. Kosovarve, Nd.35, H.2, Ap.7, Njesia Bashkiake Nr.5,, Tiranë
Tel: 042244237
Mobil: 0692099204
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
AS-Audit Services sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 31, 03.03.2012

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: