Rregjistri Publik i IEKA
 
Vera Fazlli Lala
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 08.03.1968
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
135, 27.01.2005
Adresa: Rr. Fadil Rada Pallati "Rruga - Ura" nr.1, shk.1, Ap.2 (prane ATSH-se), Tiranë
Tel: 042400681
Mobil: 0692082094
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
VENIS Audit&Finance sh.p.k , Administrator , Ortak - 75%
239, 21.10.2011

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: