Rregjistri Publik i IEKA
 
Paqesor Ali Qato
NIPT:
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 25.08.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
32, 13.01.2000
Adresa: Njësia Bashkiake nr 9, Rruga "Bardhok Biba", Pallati nr.11 (Hodaj), shkalla B, Apartamenti nr 13, Tiranë
Mobil: 0692052373
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Euro - audit, consultancy.co sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
KR, 156, 29.12.2008 AR, 187, 18.02.2010

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: