Rregjistri Publik i IEKA
 
Nuriona Sait Berdica
NIPT:
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 19.05.1979
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
235, 08.11.2011
Adresa: Njësia Bashkiake nr.7, Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, kati 6, Apartamenti 6, Tiranë
Mobil: 0682098475
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Kreston Albania Sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2016, emri i shoqerise Net-SFS Kreston Sh.p.k. ndryshuar ne vitin 2020) , Ortak - 25%
KR, 671, 06.02.2020

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 255, 30.11.2011, Regjistrim
KR, 519, 02.03.2018, Pezullim
KR, 671, 06.02.2020, Riregjistrim