Rregjistri Publik i IEKA
 
Nurije Fadil Krymi
NIPT: K46523040A
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 07.10.1957
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
31, 12.01.2000
Adresa: Sheshi 2 Prilli, Rruga Studenti, pallati i Hipotekes, zona kadastrale 8591, nr. pasurie 2/973, Shkodër
Tel: 022254854
Mobil: 0682087087
Mobil: 0672949974
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ENNUR AUDITIM sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 470, 09.12.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: