Rregjistri Publik i IEKA
 
Nexhmije Rexhep Cela
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 20.06.1964
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
84, 07.12.2000
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tiranë
Tel: 042258245
Mobil: 0692026191
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Crowe AL sh.p.k (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017) , Administrator , Ortak - 100%
KR, 40, 10.01.2003

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: