Rregjistri Publik i IEKA
 
Migena Halil Hana
NIPT: K91525009D
Vendlindje: Pogradec
Ditelindje: 30.12.1978
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
279, 27.08.2012
Adresa: Njesia Bashkiake nr.9, Rruga "Jordan Misja", Pallati Gener 2, Objekti D, Shk. 5, Ap.3, Kati 4, Tiranë
Mobil: 0684030636
migena.hana@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 279, 28.08.2012, Regjistrim
KR, 507, 02.03.2018, Pezullim
KR, 577, 15.02.2019, Riregjistrim