Rregjistri Publik i IEKA
 
Margarita Fehim Kalemasi
NIPT: L51330007D
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 12.12.1959
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
156, 19.05.2006
Adresa: Nnjesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa 14, Hyrja 6, Ap.27, Kutia Postare 1016, Tiranë
Tel: 042420666
Mobil: 0695713335
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: Person Fizik, 459, 27.03.2015, Riregjistrim