Rregjistri Publik i IEKA
 
Luljeta Enver Hasho
NIPT: K31413017R
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 03.05.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
25, 12.01.2000
Adresa: Njesia bashkiake nr.5, rruga "Muhamet Gjollesha" pallati 3, hyrja 4, Ap 34, Tiranë
Tel: 042232145
Mobil: 0689034551
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: