Rregjistri Publik i IEKA
 
Leonidha Irakli Foti
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 04.01.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
150, 31.03.2006
Adresa: Lagjja nr.1, Rruga Onhezmi, Godina 62, Sarandë
Mobil: 0682085222
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
K&L Auditing sh.p.k. Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Financial Consulting K&L Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2021 , Administrator , Ortak - 100%
KR, 168, 30.07.2009

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: