Rregjistri Publik i IEKA
 
Lavdimir Halim Fusha
NIPT: M02407025C
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 28.10.1957
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
97, 13.12.2000
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Nd. 16, H.9, Ap. 20, Njesia Bashkiake Nr. 10, Kodi Postar 1001, Tiranë
Mobil: 0692067870
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 714, 05.03.2021, Regjistrim si Person Fizik