Rregjistri Publik i IEKA
 
E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k.
NIPT: K82230010B
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
531, 13.04.2018
Adresa: Rr. Osman Myderizi, Pallati nr.6, Hyrja nr. 3, Ap 1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: erjons@gmail.com
Administratorët: Erjon Saraci
Persona kontakti: Erjon Saraci
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erjon Saraci
Ortakët/Aksionerët: Erjon Saraci - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: