Rregjistri Publik i IEKA
 
RROSHI-ALB sh.p.k.
NIPT: L71530038R
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
509, 02.03.2018
Adresa: Rr. Don Bosko, Pallati Almak, shk.2, Seksioni B5, kati 6, Apt. 19, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: r_irida@hotmail.com
Administratorët: Irida Muçi
Persona kontakti: Irida Muçi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Irida Muçi
Ortakët/Aksionerët: Irida Muçi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: