Rregjistri Publik i IEKA
 
Sao Advisors shpk
NIPT: L62227022I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
505, 30.01.2017
Adresa: Rruga Aleksander Moisiu, Pallati Orion, Godina C, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: advisorssao@gmail.com
Administratorët: Elena Gramozi
Persona kontakti: Elena Gramozi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Elena Gramozi
Ortakët/Aksionerët: Elena Gramozi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: