Rregjistri Publik i IEKA
 
DK AUDIT sh.p.k.
NIPT: L62109018C
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
499, 13.10.2016
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Rruga Nikolla Jorgo, Kulla 8, Hyrja 1, Ap 10, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: ilir.daiu@dk-audit.com
Administratorët: Ilir Daiu
Persona kontakti: Ilir Daiu
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ilir Daiu
Ortakët/Aksionerët: Ilir Daiu - 75%
Fatmir Kazazi - 25%
Anëtaret e organeve te drejtimit: