Rregjistri Publik i IEKA
 
MB CONSULTING SHPK
NIPT: L21428011V
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
492, 10.06.2016
Adresa: Njesia Bashkiake nr.5, rruga Brigada VIII, pallati 16, kati 5, kodi postar 1019, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: info@mbconsulting.al
www.mbconsulting.al
Administratorët: Erida Belulaj, Bledar Manaj
Persona kontakti: Erida Belulaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erida Belulaj
Ortakët/Aksionerët: Bledar Manaj - 49%
Erida Belulaj - 51%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Erida Belulaj, Bledar Manaj