Rregjistri Publik i IEKA
 
TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.
NIPT: L61606046F
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
490, 18.04.2016
Adresa: Rr. Reshit Çollaku, Pall. "Shallvareve", Shk. Nr. 9, Ap. Nr. 119, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: tiranaauditing3@gmail.com
Administratorët: Nexhip Ceci, Drilona Çeçi
Persona kontakti: Nexhip Ceci
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Nexhip CeciDrilona Çeçi
Ortakët/Aksionerët: Nexhip Ceci - 70%
Drilona Çeçi - 30%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Nexhip Ceci, Drilona Çeçi