Rregjistri Publik i IEKA
 
AEKAS Sh.p.k
NIPT: L51306032C
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
460, 27.03.2015
Adresa: Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 9, nr 20, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: kpesha@aekas.al
Administratorët: Areti Pesha
Persona kontakti: Areti Pesha
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Marenglen Seni
Ortakët/Aksionerët: Kostandin Pesha - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: