Rregjistri Publik i IEKA
 
Tirana Financial Auditors Sh.p.k
NIPT: L51413005U
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
450, 20.02.2015
Adresa: Njesia Bashkiake nr. 9, Rr. Androkli Kostallari, Nd.11, H.1, Ap.9, Kodi Postar 1016, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: tasllani@gmail.com
Administratorët: Taulant Asllani
Persona kontakti: Taulant Asllani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Taulant Asllani
Ortakët/Aksionerët: Taulant Asllani - 51%
Andon Kristo - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: