Rregjistri Publik i IEKA
 
IKG Auditing Sh.p.k
NIPT: L42303001F
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
437, 21.11.2014
Adresa: Njesia Bashkiake nr.2, Rr. Ismail Qemali, banese private nr. 8/1, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: iliriana_feraj@yahoo.com
Administratorët: Ilirjana Feraj
Persona kontakti: Ilirjana Feraj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ilirjana Feraj
Ortakët/Aksionerët: Ilirjana Feraj - 80%
Entela Berisha - 20%
Anëtaret e organeve te drejtimit: