Rregjistri Publik i IEKA
 
A.S.I.E. sh.p.k.
NIPT: K31602003V
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
34, 14.01.2002
Adresa: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga e Kosovarëve, Pallati Melrose Nr.3, Kati 1, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: info@studioasie.com
Administratorët: Sanie Tafa, Rovena Agolli
Persona kontakti: Sanie Tafa
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Sanie Tafa
Ortakët/Aksionerët: Sanie Tafa - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: