Rregjistri Publik i IEKA
 
Net-SFS Kreston shpk
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2016)
NIPT: L42007012I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
430, 17.10.2014
Adresa: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga ‘’Muhamet Gjollesha’’, Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, kati 6, Apartamenti 6, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Kreston International Ltd. - A global network of independent accounting firms
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.net-sfs.al
rezar.llukacej@net-sfs.al
Administratorët: Rezar Llukacej
Persona kontakti: Rezar Llukacej
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Rezar Llukacej
Ortakët/Aksionerët: Rezar Llukacej - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: