Rregjistri Publik i IEKA
 
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K
NIPT: L41709002H
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
423, 31.07.2014
Adresa: Njesia Bashkiake nr.2, rruga e Elbasanit, pallati nr.1, kati 2, poshte Fakultetit Gjeologji-Miniera, Tirane, Shqiperi
Deshmoret e Kombit, Twin Tower, Kulla 1, Kati 6, Ap 15, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.deloitte.com.al
ecara@deloittece.com
ashahu@deloittece.com
Administratorët: Enida Cara, Albana Shahu, Gregory Paul Rossouw
Persona kontakti: Enida Cara, Albana Shahu, Gregory Paul Rossouw
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Enida CaraAlbana ShahuJonida Vesiu
Ortakët/Aksionerët: Enida Cara - 51%
DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Enida Cara, Gregory Paul Rossouw